COTIGNOLA
                                                                                                            06  maggio 2006


DSCF0221.JPG (169502 byte)
  DSCF0239.JPG (147172 byte) DSCF0255.JPG (158047 byte)  
  DSCF0256.JPG (162449 byte) DSCF0257.JPG (167320 byte)   IMG_0134.jpg (245750 byte)
IMG_0136.jpg (237233 byte)   IMG_0143.jpg (220742 byte)  IMG_0145.jpg (255586 byte) IMG_0147.jpg (240034 byte)
     
    Faenza